sjèm en ko. verstaat de kunst van het verzamelen en (door)vertellen van verhalen, objecten en gebeurtenissen. Verhalen die verbanden zichtbaar maken en tot denken uitdagen. Eén van de rode lijnen – de schering – in ons werk is een professionele belangstelling voor datgene wat mensen beweegt en het uitlichten van de soms nog ongeschreven geschiedenis, die waarin het persoonlijke het maatschappelijke raakt. Aan (historische) bronnen, objecten en gebeurtenissen wordt, op basis van onderzoek, een context toegevoegd, een vertelraam. Waardoor het gedachtegoed van gisteren via vandaag overgedragen kan worden naar morgen. Om van te genieten en om van te leren. Het is ons vak om die zaken, waar mensen mee bezig zijn, te verwoorden en te visualiseren: de inslag.

Het werkgebied ligt op het kruisvlak van kunst, cultuur, natuur, geschiedenis, traditie en erfgoed, van individu en samenleving, met kennis van zaken van:
• mens en ruimte: gebruik en beleving van binnenruimten
• vormgeving: grafisch, audiovisueel (film), industrieel en ruimtelijk
• ordening en betekenisgeving, informatie overdacht
• semiotiek: over tekens en beelden, hoe ze werken en wat we ermee doen
• hoe mensen leren, op het gebied van kunst, cultuur, natuur en geschiedenis
• management en professionalisering van museale taken
• identiteit, imago en marketing
• middelen: bedrijfsplan, subsidie- en fondsenwerving