sjèm en ko. is een allround bureau, dat sinds 2006 werkt op basis van het oersterke concept van co-creatie. Daarom zijn we flexibel, om per opdracht de beste talenten aan zich te verbinden. Elke opdracht vraagt om maatwerk en een periodiek team van specialisten. Het bureau kent daarom geen zware overhead, hetgeen voor de altijd onderdruk staande budgetten van de cultureel erfgoed sector een prettige bijkomstigheid is.