Viglius van Aytta

In opdracht van Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum: tentoonstelling over Viglius van Aytta. Curator, ontwerp t/m realisatie, catalogus (concept t/m realisatie, eindredactie).

Ald Frysk / Ald Frysk Rjucht

Permanente tentoonstelling over het Ald Frysk/het Oudfries, curator, concept t/m realisatie (tentoonstelling en film).

Topstikken

Tijdelijke tentoonstelling Topstikken (uit de collectie van Tresoar);

Pieter Jelles Troelstra

Permanente tentoonstelling over P.J. Troelstra, zijn leven en zijn oeuvre als dichter. Curator, concept t/m realisatie.

Kunst met een opdracht

In opdracht van Tresoar en in samenwerking met de RCE, het LAPS en vier Friese musea, het project ‘Kunst met een Opdracht, kunst en gemeenschap’. Een onderzoek rond publiekswaardering voor kunst in de openbare ruimte; met tentoonstellingen, een publicatie, documentaire, debat (studiedag), lezingen en kunstroute (2016-2o17).
Conceptontwikkeling, fondsenwerving (360 k) projectmanagement, curator, ontwerp en realisatie, eindrapport.

Kunstcentrum De Ploeg

iov Stichting Herstel Erfgoed De Marne: visiedocument voor een (nieuw) Kunstcentrum De Ploeg in Groningen.

Museum Nunspeet

iov Stichting Museum Nunspeet, ontwikkeling van een nieuw kunstmuseum: museumvisie/bedrijfsplan, bidbook, concept inrichtingsontwerp (bidbook op aanvraag ter inzage).

Wind in de Zijlen

iov Gemeente Delfzijl ‘Wind in de Zijlen’, ontwikkelingsvisie voor een nieuw, maritiem Museumkwartier in de gemeente Delfzijl.

Collectie boven Water

iov Gemeente Enkhuizen ‘Collectie boven Water’ (ism Museumadvies Els Thijssen) verkenning en advies herbestemming gemeentelijke monumenten icm gemeentelijke museale collectie.

Berlage in het Noorden

Initiatiefnemer van het project Berlage in het Noorden, curator tentoonstelling, publicatie, architectuurroute en De Berlage Debatten. Fondsenwerving (170 K), projectmanagement en ontwerp.
Conceptontwikkeling en realisatie, curator prof. dr. Titus M. Eliëns, (toen) hoofd collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Kust aan mijn voeten

Fotografie en poëzie tentoonstelling ‘Kust aan mijn voeten’, initiatief, fondsenwerving en realisatie.

Museum Het Pakhuis

iov Gemeente Ermelo: Centrum voor Erfgoed, Natuur en Milieu ‘Het Pakhuis’, ism tinker imagineers. Tender, concept t/m realisatie.

Musea Heiligerlee

iov Gemeente Oldambt: revitalisering musea Heiligerlee (Slag bij Heiligerlee en het Klokkengieterijmuseum), ontwikkelingsvisie, schetsontwerpen, bidboek, museum-educatieplan, fondsenwerving ism Bureau Bulder.

Annie M.G. Schmidt

iov Openbare Bibliotheek Amsterdam: ‘Ik kan niet leven zonder letters’, tentoonstelling over het werk van Annie MG Schmidt, ihkv Amsterdam Wereldboekenstad. Concept t/m realisatie.

Rijssens Museum

iov Rijssens Museum: ‘vernieuwing vaste presentaties’ ism tinker imagineers. Tender, concept t/m realisatie.

Dorp

interim projectleider bij Kasteel Groeneveld, o.a. tentoonstelling ‘Pluk redt de natuur’ en curator van de kunsttentoonstelling ‘Dorp’ (curator, ontwerp t/m realisatie);

Masterplan Waddenland

iov Museumhuis Groningen: ‘Masterplan Waddenland’. Projectmanagement, conceptontwikkeling en operationalisering.

Het koper klinkt weer!

iov Museum Appingedam concept educatiewerkplaats kopercollectie.

NEC Beijum, Groningen

iov Gemeente Groningen, Natuureducatief Centrum Beijum (concept t/m realisatie).