nr 2 – onepagedesign2019-10-24T15:59:25+02:00
sjèm en ko. verstaat de kunst van het verzamelen en (door)vertellen van verhalen, objecten en gebeurtenissen. Verhalen die verbanden zichtbaar maken en tot denken uitdagen. Eén van de rode lijnen – de schering – in ons werk is een professionele belangstelling voor datgene wat mensen beweegt en het uitlichten van de soms nog ongeschreven geschiedenis, die waarin het persoonlijke het maatschappelijke raakt. Aan (historische) bronnen, objecten en gebeurtenissen wordt, op basis van onderzoek, een context toegevoegd, een vertelraam. Waardoor het gedachtegoed van gisteren via vandaag overgedragen kan worden naar morgen. Om van te genieten en om van te leren. Het is ons vak om die zaken, waar mensen mee bezig zijn, te verwoorden en te visualiseren: de inslag.

Het werkgebied ligt op het kruisvlak van kunst, cultuur, natuur, geschiedenis, traditie en erfgoed, van individu en samenleving, met kennis van zaken van:
• mens en ruimte: gebruik en beleving van binnenruimten
• vormgeving: grafisch, audiovisueel (film), industrieel en ruimtelijk
• ordening en betekenisgeving, informatie overdacht
• semiotiek: over tekens en beelden, hoe ze werken en wat we ermee doen
• hoe mensen leren, op het gebied van kunst, cultuur, natuur en geschiedenis
• management en professionalisering van museale taken
• identiteit, imago en marketing
• middelen: bedrijfsplan, subsidie- en fondsenwerving

sjèm en ko. is een allround bureau, dat sinds 2006 werkt op basis van het oersterke concept van co-creatie. Daarom zijn we flexibel, om per opdracht de beste talenten aan zich te verbinden. Elke opdracht vraagt om maatwerk en een periodiek team van specialisten. Het bureau kent daarom geen zware overhead, hetgeen voor de altijd onderdruk staande budgetten van de cultureel erfgoed sector een prettige bijkomstigheid is.

 

Viglius van Aytta • Ald Frysk Rjucht • Topstikken • Pieter Jelles Troelstra • Kunst met een opdracht • Kunstcentrum De Ploeg • Museum Nunspeet • Wind in de Zijlen • Collectie boven Water • Berlage in het Noorden • Kust aan mijn voeten • Museum Het Pakhuis • Musea Heiligerlee • Annie M.G. Schmidt • Rijssens Museum • Dorp • Masterplan Waddenland • Het koper klinkt weer! • NEC Beijum Groningen

 

Viglius van Aytta

In opdracht van Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum: tentoonstelling over Viglius van Aytta. Curator, ontwerp t/m realisatie, catalogus (concept t/m realisatie, eindredactie).

Ald Frysk / Ald Frysk Rjucht

Permanente tentoonstelling over het Ald Frysk/het Oudfries, curator, concept t/m realisatie (tentoonstelling en film).

Topstikken

Tijdelijke tentoonstelling Topstikken (uit de collectie van Tresoar);

Pieter Jelles Troelstra

Permanente tentoonstelling over P.J. Troelstra, zijn leven en zijn oeuvre als dichter. Curator, concept t/m realisatie.

Kunst met een opdracht

In opdracht van Tresoar en in samenwerking met de RCE, het LAPS en vier Friese musea, het project ‘Kunst met een Opdracht, kunst en gemeenschap’. Een onderzoek rond publiekswaardering voor kunst in de openbare ruimte; met tentoonstellingen, een publicatie, documentaire, debat (studiedag), lezingen en kunstroute (2016-2o17).
Conceptontwikkeling, fondsenwerving (360 k) projectmanagement, curator, ontwerp en realisatie, eindrapport.

Kunstcentrum De Ploeg

iov Stichting Herstel Erfgoed De Marne: visiedocument voor een (nieuw) Kunstcentrum De Ploeg in Groningen.

Museum Nunspeet

iov Stichting Museum Nunspeet, ontwikkeling van een nieuw kunstmuseum: museumvisie/bedrijfsplan, bidbook, concept inrichtingsontwerp (bidbook op aanvraag ter inzage).

Wind in de Zijlen

iov Gemeente Delfzijl ‘Wind in de Zijlen’, ontwikkelingsvisie voor een nieuw, maritiem Museumkwartier in de gemeente Delfzijl.

Collectie boven Water

iov Gemeente Enkhuizen ‘Collectie boven Water’ (ism Museumadvies Els Thijssen) verkenning en advies herbestemming gemeentelijke monumenten icm gemeentelijke museale collectie.

Berlage in het Noorden

Initiatiefnemer van het project Berlage in het Noorden, curator tentoonstelling, publicatie, architectuurroute en De Berlage Debatten. Fondsenwerving (170 K), projectmanagement en ontwerp.
Conceptontwikkeling en realisatie, curator prof. dr. Titus M. Eliëns, (toen) hoofd collectie Gemeentemuseum Den Haag.

Kust aan mijn voeten

Fotografie en poëzie tentoonstelling ‘Kust aan mijn voeten’, initiatief, fondsenwerving en realisatie.

Museum Het Pakhuis

iov Gemeente Ermelo: Centrum voor Erfgoed, Natuur en Milieu ‘Het Pakhuis’, ism tinker imagineers. Tender, concept t/m realisatie.

Musea Heiligerlee

iov Gemeente Oldambt: revitalisering musea Heiligerlee (Slag bij Heiligerlee en het Klokkengieterijmuseum), ontwikkelingsvisie, schetsontwerpen, bidboek, museum-educatieplan, fondsenwerving ism Bureau Bulder.

Annie M.G. Schmidt

iov Openbare Bibliotheek Amsterdam: ‘Ik kan niet leven zonder letters’, tentoonstelling over het werk van Annie MG Schmidt, ihkv Amsterdam Wereldboekenstad. Concept t/m realisatie.

Rijssens Museum

iov Rijssens Museum: ‘vernieuwing vaste presentaties’ ism tinker imagineers. Tender, concept t/m realisatie.

Dorp

interim projectleider bij Kasteel Groeneveld, o.a. tentoonstelling ‘Pluk redt de natuur’ en curator van de kunsttentoonstelling ‘Dorp’ (curator, ontwerp t/m realisatie);

Masterplan Waddenland

iov Museumhuis Groningen: ‘Masterplan Waddenland’. Projectmanagement, conceptontwikkeling en operationalisering.

Het koper klinkt weer!

iov Museum Appingedam concept educatiewerkplaats kopercollectie.

NEC Beijum, Groningen

iov Gemeente Groningen, Natuureducatief Centrum Beijum (concept t/m realisatie).


bedenkt, ontwerpt en realiseert

tentoonstellingen, bezoekerscentra en musea
publieksparticipatie, kunst- en cultuureducatie
bedrijfsvoering organisaties (cultureel/erfgoed)
grafische en audiovisuele ontwerpen
fondsenwerving en projectmanagement

m 06 143 95 124
hanneke@sjem-en-ko.nl

Ga naar de bovenkant